Projectplan Wijk van de Toekomst Arnhem West

//Projectplan Wijk van de Toekomst Arnhem West

Marketing en communicatie
Er zijn inmiddels verschillende groepen actief binnen NOM Arnhem West en een daarvan is de werkgroep communicatie. Deze werkgroep werkt nu een strategie uit om via verschillende kanalen nog meer bekendheid te geven aan de activiteiten in de wijk. En waar nodig slimme verbindingen te leggen tussen bestaande activiteiten.

Consortium Transitie Arnhem West
De transitie van Arnhem West tot energieneutrale wijk is een grote en ook langdurige inspanning. Deze inspanning kan niet alleen door bewoners geleverd worden. Daar hebben we gemeente, provincie, coöperaties en uitvoerende partijen bij nodig. Om goed samen te kunnen werken met al deze partijen, richten we een consortium op waarin al deze belanghebbenden betrokken worden. De gemeente Arnhem, de provincie, de netbeheerder, de woningbouwvereniging, NOM Arnhem West en GroenWest zijn hierin vertegenwoordigd.

Schouw en database woningen Arnhem West
De schouw van woningen is belangrijk om te achterhalen welke renovatiemaatregelen op korte en lange termijn nodig zijn om energieneutraal te worden. De schouw wordt uitgevoerd op gebouwniveau en op gebiedsniveau en levert veel relevante informatie en gegevens op. De schouw staat daarmee centraal in de aanpak van NOM Arnhem West.
Voor de schouw zijn op dit moment ruim 20 ge√Įnteresseerden. Wil je jouw woning ook opgeven voor de schouw van NOM Arnhem West? Hiermee draag je bij aan de opbouw van kennis over een toekomstbestendig Arnhem West. Geef je op via schouw@nomarnhemwest.nl

By | 2018-03-01T12:47:01+00:00 februari 27th, 2018|Nieuws|0 Comments