Sinds 2021 zijn we een Cooperatie!

We zijn al sinds 2015 hét platform voor duurzaamheid en biodiversiteit in de wijken van West Arnhem: Heijenoord, Lombok, Klingelbeek-Hoogstede en Rosandepolder. Samen, stap voor stap, maken we Arnhem West groener, duurzamer en leefbaarder. Sinds 2021 zijn we daarbij formeel een coöperatie. De Akte van Oprichting is op te vragen bij info@groenwestarnhem.nl, maar kortom zijn we opgericht voor…:

  • Samenwerking: het bevorderen van samenwerking tussen en met bewoners rond energietransitie en klimaatadaptatie;
  • Verbinding: het verbinden van initiatiefnemers voor de wijk (uit – of van buiten de wijk) aan relevante andere partijen (met kennis en knowhow, een netwerk, financiering, of ‘geestverwantschap’);
  • Ondersteuning: het ondersteunen van initiatiefnemers voor de wijk (uit de wijk of van buiten de wijk) met kennis/ knowhow, een netwerk, ‘loopvermogen’/ organisatiemogelijkheden, en een communicatiekanaal;
  • Een stem: het opbouwen van een collectieve ‘stem’ van wijkbewoners om dialoog tussen andere organisaties (publiek, privaat en kennisinstellingen) en wijkbewoners mogelijk te maken;
  • Kennisopbouw: het opbouwen en delen van kennis over de energietransitie en klimaatadaptatie in wijken samen met andere initiatieven (in de wijk of daarbuiten);

Het is niet altijd op voorhand te voorspellen waar we onze schouders onder gaan zetten; we kijken naar waar de energie is en proberen dat te ondersteunen en uit te bouwen. Edoch over het algemeen richten we ons op de speerpunten: elektrische deelvervoer, collectieve warmtevoorzieningen, energiebesparing, groen, water en biodiversiteit en verbinding in de wijk. Vind je dit ook belangrijk, wordt dan  lid voor EUR 10,- per jaar en dan nodigen we je graag uit. Stuur dan een mail naar: xander@groenwestarnhem.nl!

Verder delen graag hiermede onze formele (en professionele) plannen en verslagen waarmee we ons werk jaarlijks verankeren: