We hebben weer veel kunnen doen rondom groen en biodiversiteit in de wijk in het afgelopen jaar. Tijdens het wijkfeest en de Duurzame Zondag hadden we een kraam met inheemse planten en zaden, waren er vogelpindakaasblokjes en egelvoederkasten te koop. In het najaar zijn we ook in gesprek gegaan met de Heijenoordschool om ons idee voor te leggen om van de Onderwijstuin weer een echte inheemse bloemen- en plantentuin te maken. In het voorjaar zijn we daar ook echt mee gestart. Met een clubje buurtgenoten hebben we gesnoeid, geplant, gemaaid, etc. Komend najaar willen we in een stukje van de tuin ook wintergranen en akkerkruiden inzaaien. Het idee is om uiteindelijk tot een Groen Lint te komen vanaf het Dorp richting de Rijn, daar gaan we de komende jaren mee aan de slag. De eerste verkennende gesprekken over de bestaande tunnels op bijvoorbeeld Arnhems Buiten en de Hes zijn ook al gevoerd. Deze tunnels zijn nu afgesloten, maar kunnen wellicht ook een mooie verbindingszone vormen voor allerlei dieren in onze wijken. Verder hebben we in het najaar ook meegedaan met de bloembollenactie in de wijk, vanaf de Oranjebrug naar de Utrechtseweg zijn er heel wat bollen in de grond gegaan waar we in het voorjaar meteen de mooie resultaten van konden zien.

Afgelopen mei was ook de eerste bijeenkomst voor de wijkgroenagenda. Mooi om te zien dat zoveel buurtbewoners uit Heijenoord, Lombok en Hoogstede-Klingelbeek hierbij aanwezig waren om hun ideeën en wensen rondom groen en biodiversiteit in de wijk kenbaar te maken. In september zullen wandelingen in de verschillende buurten georganiseerd worden (door de gemeente) om zo de uiteindelijke wijkgroenagenda te kunnen opstellen.

Tijdens het komende wijkfeest en de Duurzame Zondag zullen we ook weer inheemse planten kunnen aanbieden en kunnen er deze keer ook insectenhotels worden gekocht.

In het najaar zullen we ook echt aan de slag gaan met het ophangen van nestkasten voor mussen en gierzwaluwen, en het ophangen van vleermuiskasten. Dit project was al eerder aangekondigd, maar heeft vertraging opgelopen omdat het beschikbare geld vanuit de gemeente toch niet beschikbaar bleek. Gelukkig is er een nieuw potje gevonden en kunnen we dit verder gaan oppakken.

Vind je het leuk om actief mee te doen aan de activiteiten van ons groengroepje, zoals een keertje meehelpen in de schooltuin, stuur dan een mail naar biodiversiteit@groenwestarnhem.nl