Inspiratie in Apeldoorn

21 september ben ik met drie collega’s van GroenWest naar een bijeenkomst geweest van wijken voor de toekomst in Apeldoorn.

Centraal thema was de aanpak van de energietransitie in de Apeldoornse wijk De Parken.

De Parken is een groene wijk met veel bomen en monumentale huizen van voor 1940, aangewezen als monumentaal stadsgezicht. Brede straten met huizen en grote tuinen.

Door de wijk lopend zijn er weinig aanwijzingen dat deze wijk bezig is met de energie transitie. Weinig of geen zonnepanelen en geen tekenen van afkoppelen van regenwater.

Schijn bedriegt echter. De bewoners van de wijk hebben de afgelopen jaren intensief overlegd hoe ze willen omgaan met de energietransitie.

Wat heeft ons geïnspireerd?

Ten eerste de opstelling van de gemeente Apeldoorn. Zij heeft op afstand gefaciliteerd. Zij heeft een energie regisseur aangesteld, die  de opdracht heeft gekregen om het belang van de bewoners te dienen. Met als doel dat de bewoners een voorkeur zouden uitspreken op welke manier de warmte voorziening er uit zou moeten zien als er geen aardgas meer beschikbaar is. En de bewoners te adviseren in wat ze nu al kunnen doen om hun woningen minder energie afhankelijk te maken.

Daarnaast heeft de gemeente Apeldoorn de kosten van onderzoeken betaald en een budget voor communicatie geregeld.

Ten tweede is de grote betrokkenheid van de bewoners opvallend. Meer dan 50% heeft uiteindelijk een stem uitgebracht.

Ten derde is de intensieve voorbereiding en communicatie door de energieregisseur, met behulp van één of meerdere bewoners in een straat als aanjagers. Individuele gesprekken, huiskamer bijeenkomsten, grotere bijeenkomsten per deel van de wijk, nieuwsbrieven etc. zijn er georganiseerd.

Ten vierde is de methode van trechteren toegepast. Eerst brainstormen met als resultaat een veelheid aan oplossingen, daaruit 5 oplossingen kiezen waar verder informatie over wordt ingewonnen. Dan reduceren tot 3 oplossingen. Daar door een gerenommeerd bureau onderzoek naar laten doen. Opvallend daarbij is dat de bewoners de opdracht hebben geformuleerd voor Witteveen+Bos. Naar aanleiding van het rapport hebben de bewoners in een enquête zich uitgesproken voor één oplossing.

Bij dit hele proces heeft men benadrukt dat er altijd ruimte is voor eigen individuele oplossingen. Zo zijn er al bewoners in de wijk de een hybride warmtepomp hebben aangeschaft of geheel elektrisch hun huis verwarmen.

Het is wel zo dat uiteindelijk de gemeenteraad van Apeldoorn bepaalt welke oplossing er wordt gekozen. Dat heeft de bewoners van de Parken niet weerhouden om dit proces met elkaar in te gaan en inmiddels af te ronden. De raad van Apeldoorn kan daarr haar voordeel mee doen.

Het gegeven dat ik hier het uiteindelijke resultaat, de keuze van de bewoners, niet op schrijf, maakt duidelijk dat we vooral geïnspireerd zijn geraakt door het proces.

We zullen hier zeker over doorpraten in de kerngroep GroenWest en in de werkgroep Klingelklimaat

 

Chris de Ronde

Voorzitter werkgroep Klingelklimaat en lid van de kerngroep GroenWest