De studenten van de opleiding Bos en Natuurbeheer van Van Hall Larenstein hebben hun plan gepresenteerd tijdens een lezing over biodiversiteit in ’t Huukske. De volgende drie adoptiesoorten zijn voor onze wijk vastgesteld: gierzwaluw, resedamaskerbij en de eekhoorn. Voor de resedamaskerbij hebben we een actie opgezet om plantjes van de wilde reseda te verspreiden in de wijk. 20 plantjes hebben zo een plek gevonden in tuinen in de omgeving. Wanneer er weer nieuwe plantjes zijn opgekweekt kunnen we weer een nieuwe actie hiervoor opzetten. Voor de gierzwaluw zijn we aan het inventariseren waar de gierzwaluwen nu al nestelen in onze wijk, om dan vervolgens daar in die omgeving ook nestkastjes op te hangen, zodat er meer geschikte nestplaatsen beschikbaar komen. Ook voor andere vogels willen we nog meer nestkastjes ophangen op geschikte plekken. Verder hebben we een aantal lezingen georganiseerd in de afgelopen maanden, over vogels en wilde bijen in de wijk en het natuurvriendelijk inrichten van de tuin. Het was mooi te zien hoeveel interesse er is in deze lezingen. Ook is er recent een nachtvlinderwandeling georganiseerd, zie de foto’s hieronder.