Wijk van de toekomst

/Wijk van de toekomst
Wijk van de toekomst 2019-05-23T09:01:26+00:00

GroenWest dient aanvraag in voor fase 2 van het Wijk van de Toekomst programma van het Gelders Energieakkoord.

In fase 2 gaan we samen met de wijk een plan maken hoe de wijk energieneutraal te maken. Dat doen we in een wijktransitieplan.
Zo gaan we bijvoorbeeld op zoek naar collectieve isolatiemaatregelen en collectieve warmtevoorziening, naar maatwerkadvies om je huis aan te pakken, naar elektrisch deelvervoer, naar mogelijkheden om als huurder mee te doen, meer groen in de wijk, kortom een integraal plan van aanpak.

Hierbij krijgen we ondersteuning van procesbegeleider en zijn er mogelijkheden om onderzoeken uit te voeren. Het onderzoek naar de mogelijkheden om het Ecovat ook in Heijenoord te gebruiken is hier een voorbeeld van.

Wij geloven in een aanpak waarbij de bewoners van Arnhem West een stevige stem krijgen in de toekomstige energievoorziening van de wijken. De komende twee jaar gaan we werken aan het draagvlak dat hiervoor nodig is. Daarom gaan we uiteenlopende bijeenkomsten en evenementen organiseren om ieders stem en wens te horen.